loading ...
UTAZÁSTERVEZŐ
ÚTICÉLOK
 
A hét ajánlata
MÉDIA
Utoljára feltöltött kép
tovább a képekhez
A hét fotója
még több ajánlott kép
FOGLALÁS
Szállást vagy programajánlatot keresel, de nem tudsz dönteni? Szeretnéd megtudni hol vannak még szabad szálláshelyek! Ne vesztegesd az idődet, fordulj hozzánk bizalommal!
Kérj ajánlatot egyszerre több szállásadótól (max. 6)
Kérj kötetlen ajánlatot irodánktól
ro hu en de ×

Éves események

Éves események

Rendszeres, az év folyamán többször ismétlõdõ rendezvények:
Csíkszeredában minden hónap harmadik szombatján Hagyományos Termékek vására.
Tusnádfürdõn minden pénteken kirakóvásár.

Várható éves eseménynaptár

Január

Szilveszter Bálványosfürdõn és Tusnádfürdõn
A bálványosfürdõi és tusnádfürdõi szállodák, panziók Karácsonyra és Szilveszterre két-három csillagos szobákban, gazdag programajánlattal várják az idelátogatókat. Az ajánlatok része általában a szilveszteri vagy karácsonyi gálavacsora, a karneváli gálavacsora, részvétel hagyományos disznóvágáson, bórkóstolással, forralt pálinkával és forralt borral, lovas-szánozás, tábortûz, élõzene, tûzijáték.

Február

Farsangi kosaras bálok
A farsang Vízkereszttel kezdõdik és hamvazószerdáig tart, de különösen ünnepélyes az elõtte való vasárnaptól kedd estig terjedõ idõszak, a „farsangfarka". Ez a telet, a hideget, a sötétséget legyõzõ tavasz egyik örömünnepe. Csíkban csaknem minden faluban ebben az idõszakban farsangi mulatságokat tartanak, a farsangi kosaras bálok és jelmezbálok igen gyakoriak. A mai kosaras bálokat településenként egy-egy kezdeményezõ-csoport szervezi és a mulatságban a falubelieken kívül a faluból elszármazott, mulatni vágyó házaspárok is hazatérnek. A zárt körû bálra mindenki feldíszített kosárban viszi az elfogyasztandó ételt és italt. A mulatság folyamán rendszerint játékos vetélkedõket tartanak, s többek között díjazzák a legszebb kosarakat vagy a legidõsebb/legfiatalabb házaspárokat is. Ilyen kosaras bálokat szerveznek február-március folyamán, a nagyböjtöt megelõzõ idõszakban a térségben többek között a verebesiek és a kozmásiak. Kozmáson arra is volt példa, hogy a farsangfarkát farsangi rönkhúzással, álesküvõvel tették vidámabbá.

Farsangtemetés – bikaütés
Csíkban csaknem minden falunak megvan a maga farsangtemetési hagyománya. A hagyományõrzõ csoportok, a Hargita megyei Kulturális Központ jóvoltából a kilencvenes évek elejétõl közös farsangbúcsúztatót is tartanak a megye valamely falujában. Ezen kívül, különösen a hagyományõrzõ falvak csoportjai otthon is eltemetik a farsangot: a farsangtemetés rendszerint hamvazószerda reggelén, tréfás temetési szertartás kíséretében zajlik, amelyen a mulatozók elégetik a számtalan pajzánkodásra is okot adó Illést, a telet szimbolizáló szalmabábut. A dramatikus játékok folyamatosan új elemekkel bõvülnek, és a mókázásba az jelmezesek bíztatására, az egész falu bekapcsolódik. Kászonban különleges farsangtemetést tartanak, amely során egy jelképes kivégzés részeként leütik a „kivájkált farsangi bikát". A torjaiak farsangkergetést, lovas felvonulást tartanak.
A farsangtemetés dátuma évrõl-évre változik, a nagyböjt kezdetének megfelelõen.

Gáti-hé-hó hóünnepély
Néhány éven keresztül a február 10-hez legközelebb esõ hétvégén szervezte meg a tusnádi ifjúsági szervezet és a helyi önkormányzat Újtusnád közelében, a Gátié hegyoldalban a Gáti-hé-hó hóünnepélyt. Nem tudom, a következõ években erre sor kerül-e....?

4 Nemzetközi Disznótoros Fesztivál Bálványosfürdõn
2006 óta minden esztendõben megszervezik Bálványosfürdõn a Nemzetközi Disznótoros Fesztivált. A 2011-es fesztiválra több mint ezren voltak kíváncsiak, és a versenyre három országból tizennyolc csapat nevezett be. A vetélkedõ során nem csak a hústermékeiket, hanem a különbözõ vidékek-országok italféleségeit, süteményeit is megismertetik egymással a csapatok. A böllérvetélkedõ fõszervezõje Daragus Attila turisztikai vállalkozó, az Országos Faluturizmus Szövetség Kovászna megyei elnöke és országos alelnöke.

Március

Március 15. ünneplése

Március 15-én a Csíki-medence számos falujában megünneplik az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóját. Különös jelentõsége van e napnak néhány alcsíki községben, (Kozmáson, Kászonaltízen) amelyek felváltva szervezik meg a Nyergestetõi ünnepséget. Ilyenkor több százan mennek szekérrel és autókkal Nyergestetõre, ahol rövid ünnepi mûsorral, szentmisével, valamint egyházi és civil elöljárók, politikusok beszédével emlékeznek a szabadságharc katonáira. (Hasonló forgatókönyv szerint zajlik minden évben az augusztus elseje környékén tartott megemlékezés is.)

Április

A Büdös-hegy Napja

Április végén tartják a Büdös-hegy Napját Bálványosfürdõn. A rendezvény célja felhívni a figyelmet a Csomád-Bálványos védett terület természeti értékeire természetvédelmi programok és játékos vetélkedõk segítségével. Többek között tájékozódás futás, erdészeti élménytúra, kézmûves foglalkozások, tudományos elõadások is szerepelnek a programban.

Május


Május elsõ hétvégéje
Május elsõ hétvégéje Csíkban általában az anyáknapi rendezvényeké: az iskolákban vagy mûvelõdési házakban (Kászonban, Tusnád faluban, Kozmáson) szavalatokkal, énekkel, táncokkal köszöntik a gyerekek az édesanyákat. Rendszerint május a 40 és 50 éves kortárstalálkozók, valamint az elsõáldozások idõszaka is: majdminden hétvégére jut egy-egy ünnepség a térség valamelyik falujában. Szintén májusban szokott lenni Kászonaltízen az Alcsíki Színjátszó Találkozó.

Cserefarki majális
A torjaiak május elsõ hétvégéjén tartják a majálist a Cserefarka dülõben. Mindenki pokróccal, pálinkával, elemózsiával érkezik, körömpörköltet fõznek, régi nótákat, népdalokat énekelnek.

Ifjúsági majális
A Tusnádi Nadásfürdõn immár hagyományosan május elsõ hétvégéjén szervezik meg az Ifjúsági Napokat.

Megyenapok – Székelyföld Napok
2012. május 20-27. körül
Több éve már, hogy a Pünkösdszombati csíksomlyói búcsút megelõzõ héten tartják a Hargitai Megyenapokat. A rendezvénysorozat 2011-tõl már a Székelyföld Napok elnevezést viseli azt hangsúlyozva, hogy a három székelyföldi megye, Maros, Hargita és Kovászna megye vezetõi együtt lépnek fel a térség lakosságának érdekében, közösen dolgoznak és közösen ünnepelnek, közösen felmutatva az értékeket. A Székelyföld Napok rendezvénysorozata színes programjaival átfogja az egész Hargita és Kovászna megyét, így Szent Anna tó – Lázárfalva – Kozmás környékét is. Bõvebb információk: www.megyenapok.ro

Pünkösd szombatja – csíksomlyói búcsú
A pünkösdszombati csíksomlyói búcsús zarándoklaton az alcsíki keresztalják is részt vesznek. A hívõk egy része gyalogosan, más része autóval, autóbusszal, vonattal igyekszik Csíksomlyóra – gyakran az alkalomra érkezett magyarországi vendégeinek társaságában. 2012-ben május 26-ra, 2013-ban május 18-ra esik pünkösd szombatja. A több mint ötszáz éves múltra visszatekintõ csíksomlyói pünkösdszombati búcsú a térség legjelentõsebb, százezreket megmozgató eseménye. A Szûzanya tiszteletére tartott pünkösdszombati körmeneten, szentmisén a római katolikus zarándokokon kívül egyre több más vallású érdeklõdõ is részt vesz.

Pünkösd vasárnapja – kászonjakabfalvi búcsú
Pünkösd vasárnapján tartják a kászonjakabfalvi templom búcsúját. A római katolikus templomot 1783-ban szentelték fel Szentlélek tiszteletére. 2012-ben május 27-re, 2013-ban május 19-re esik pünkösd vasárnapja.

Június

Úrnapi búcsú Kászonimpéren
Úrnapja, az oltáriszentség ünnepe a pünkösd kettõs ünnepe utáni tizedik napra (csütörtökre) esik (2012-ben június 7-n, 2013-ban május 30-n lesz). Ez a nap a kászonimpéri kápolna búcsús ünnepe.
Úrnapi búcsú Lázárfalván

Kászoni Sokadalmi Napok
A Kászoni Sokadalmi Napokat (falunapokat) június 20-a körül tartják. A rendezvénynek minden esztendõben van a hagyományokhoz kapcsolódó vetülete is, de a program évrõl évre változó. A Kászoni Sokadalmi Napokon például rendszeresen készítenek rekordméretû – hatvan-nyolcvan méteres – túros puliszkát – a jelenlévõk nagy örömére.

Torjai Falunapok
Minden esztendõben június 20-a körül rendezik meg a Torjai Falunapokat s ezt minden alkalommal különösen emlékezetessé teszik a résztvevõk számára. Egyik évben életfát állítottak, amelyre felkerül az elõzõ évben született torjaiak neve. Másik évben 150 méterx32 centiméteres túrós puliszkát fõztek, amely bekerült a nemzetközileg elismert és hitelesített világredokorkat jegyzõ Word Records Academy 2008-as évkönyvébe. Felállították a világ legnagyobb székely kapuját, amely 15,06 méter széles, 9,45 méter magas és tölgyfából készült. 2011-ben tömbház magasságú kopjafát avattak. A Pethõ Sándor által faragott 15,15 méter magas kopjafa juharfából készült.


Szent Antal búcsú és falunapok Újtusnádon
1822. szeptember 11-én Tusnád falu egy része tûzvész áldozata lett. A tragédiát követõen a kárvallottak egy csoportja az Olt nyugati partjára költözött át – így jött létre a mai Újtusnád. Templomát Páduai Szent Antal tiszteletére szentelték, és Szent Antal napján, június 13-án tartják búcsúját. Szent Antal nap környékén szervezik meg rendszerint az újtusnádi falunapokat is.

Június közepe – Tusnádfürdõ – Városnapok
Változó idõpontban, de mindig június közepe körül vagy után kerül sor a fürdõtelep egyik jelentõs rendezvénysorozatára, a Tusnádfürdõi városnapokra. A többnapos rendezvénysorozat középpontjában rendszerint a turizmus, a környezetvédelem és a sport áll.

Július

Július 2. Sarlós Boldogasszony ünnepe
A futásfalvi római katolikus templom Mária-kegyhely. Itt õrzik a csíksomlyói Mária-szobor 1750-ben készített mását. A templom búcsúja július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján van. A templomhoz közeli hegyre egy 1 km hosszú keresztút vezet, a zarándokok rendszerint ezt is végigjárják.

XXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábor
2012. július 24-29. között tartják Tusnádfürdõn a XXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort. A rendezvény évrõl évre a romániai és magyarországi politikusok legfontosabb találkozóhelye, ahol párhuzamosan több sátorban zajlanak a különbözõ politikai, szociális, kulturális témájú kerekasztal-beszélgetések, elõadások, eszmecserék, esténként, éjszakába nyúlóan pedig színvonalas koncerteken vehetnek részt a táborozók százai.

Július 26. Anna napi búcsú a Szent Anna tónál
Ezen a napon, vagy az Anna naphoz legközelebb esõ vasárnapon több százan, ezren keresik fel a Szent Anna tavat és vesznek részt a tó partján található kápolna búcsúján. Az utóbbi években a lázárfalvi közbirtokosság Szent Anna napjára egyéb rendezvényeket is szervezett a tónál, így a szentmise után minden érdeklõdõt változatos, helyi értékekbõl építkezõ program vár. 2011-ben magyar viselet- és fegyverbemutatót tartottak, majd a kozmási Tuzson János fúvószenekar szórakoztatta a közönséget. Késõbb a környezõ települések néptáncegyüttesei léptek fel a tóparti színpadon.

Minimum Party alkotótábor – Kászonaltíz, Tiszástõ
Mûhelytevékenységek, fórumok várják minden esztendõben július utolsó – augusztus elsõ hetében a Minimum Party vendégeit. A Kászonaltíz melletti Tiszástõ ilyenkor akció- és mozgásmûvészek, filmes és fotós szakemberek, zenészek és irodalmárok nyári táborának ad otthont hamisítatlan erdei környezetben. Szervezõje a Minimum Party Társaság, egy kolozsvári mûvészcsoport, amely a kortárs mûvészet megismertetését, az erdélyi fiatal mûvészek kapcsolattartását pályakezdését próbálja segíteni. Célja a kísérletezõ szellem támogatása, nonkonformista szellemben. 2012-es idõpontja még nem ismeretes

Hagyományõrzõ Kalákatábor Lázárfalván
Az András Alapítvány Rendezvénybirtokán, a Malom-tanyán elsõ ízben 2006-ban szerveztek kalákát. Akkor a táncoktató központ kiépítése volt a feladat. Azóta minden nyáron kalákáznak Lázárfalván. A Rendezvénybirtokon minden korosztály részt vehet a Hagyományõrzõ Kalákatáborokban. A rendszerint július-augusztus folyamán szervezett kalákatáborokban helyi mesterek, népmûvészek, öko-­ és tájépítészek irányításával zajlanak a foglalkozások, készül-épül a Malom-tanya, a fazakasság, az agyagozás, a kõ- és fafaragás, a bútorfestés, az asztalosság mesterségével lehet közelebbrõl megismerkedni. Délutánonként táncoktatás, esténként táncház van.

A Kalákatábor 2012-es idõpontja még nem ismeretes.

Falunapok Kozmáson
Július utolsó-augusztus elsõ napjaiban, a nyergestetõi csata évfordulójának (aug.1.) környékén szervezik meg minden esztendõben a Kozmási Falunapokat, amelynek keretében rendszerint alcsíki tûzoltó-vetélkedõt és fogathajtóversenyt is tartanak a helyi sportpályán.

Augusztus

Emlékezés a Nyergestetõi ütközetre
Augusztus 1-jén vagy elsõ hétvégéjén minden esztendõben a környék lakossága az 1849. augusztus 1-jei Nyergestetõi csatára emlékezik. Ilyenkor több százan mennek szekérrel és autókkal Nyergestetõre, ahol rövid ünnepi mûsorral, szentmisével, valamint egyházi és civil elöljárók, politikusok beszédével, koszorúzással emlékeznek a szabadságharc katonáira. (Hasonló forgatókönyv szerint zajlik minden évben a március 15-én tartott megemlékezés is.) Gyakran a megemlékezõk étellel-itallal érkeznek, és az egész napot a szabadban töltik.

Székelyföld Kerékpáros Körversenye
Minden év augusztusában szervezi meg Csíkszereda Önkormányzata a térség egyik legrangosabb nemzetközi sportviadalát, Székelyföld Kerékpáros Körversenyét. 2011-ben, a körverseny ötödik kiadásán kilenc országból tizenöt csapat 108 versenyzõje vett részt. A verseny elsõ szakasza Alcsíkon és Háromszéken zajlott a Tusnád–Nyergestetõ–Kézdivásárhely–Sepsiszentgyörgy–Kézdivásárhely–Nyergestetõ–Csíkszereda útvonalon. A szervezõk nemcsak a profi, hanem az amatõr kerékpárosoknak is versenylehetõséget biztosítanak.

Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja
Nagyboldogasszony napja a magyarság õsi ünnepe, amikor Jézus szülõanyjának mennybemenetelérõl emlékezünk meg. Ezen a napon van Sepsibükszád 1867-ben, Nagyboldogasszony tiszteletére épült római katolikus templomának búcsús ünnepe.
Ugyancsak Nagyboldogasszony napján tartanak búcsút Kászonújfaluban is.

Augusztus 20. Szent István ünnepe Perkõn
Augusztus 20-án a háromszékiek ezrei, többek között a torjaiak zarándokolnak el Kézdiszentlélekre, a perkõi kápolnához, ahol Szent István királyra emlékeznek. Szentmise után egész napos mûsorral folytatódik az ünnepség.

Községi napok Tusnádon
Minden évben augusztus harmadik hétvégéjén szervezi meg Tusnád község önkormányzata a Tusnád Községi Napokat. A rendezvénysorozat keretében rendszerint fõzõversenyt, fogathajtó-versenyt, különbözõ sportvetélkedõket és koncerteket tartanak.

Szeptember

Szeptember elsõ vasárnapja - Õrangyalok ünnepe
Az Õrangyalok ünnepét a XVI. században Spanyolországban kezdték megülni, a 17. században vált általánossá. Elõször szeptember elsõ vasárnapján ünnepelték, késõbb került X. Pius intézkedésére végérvényesen Mihály arkangyal nyolcadába, mai helyére. A verebesi õrzõ Angyalok kápolnájának búcsúját manapság is szeptember elsõ vasárnapján tartják. A kápolna valószínûleg a 15. század második felében épült, majd a 18. században átépítették.

Szeptember 8. Kisboldogasszony napja
Tusnádfürdõ 1924-ben épített kápolnája helyén 1985-1990 között új római katolikus temploma emeltek, amelynek búcsús ünnepe szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján van.

Szeptember 12. Mária búcsú Torján
Ünnepélyes keretek között tartják minden évben szeptember 12-én a torjai Mária-kápolna búcsúját. A kápolnát a közelmúltban újították fel.

Szeptember 26. Szent Kozma és Damján napja
Szeptember 26-án ünnepeljük Szent Kozma és Damján orvosvértanúk napját. Ezen a napon van Kozmás római katolikus templomának búcsú ünnepe.

Szüreti bálok idõszaka
Szeptember második felétõl október végéig csaknem minden hét végén szüreti bált tartanak valamelyik csíki településen. Ezek a bálok tulajdonképpen a betakarítás befejezését jelzik. Annak ellenére, hogy Csíkban nem termesztenek szõlõt, mégis szõlõvel ünnepelnek – ez a szokás a huszadik század folyamán terjedt el. Erre a napra a csõszök táncot tanulnak be, népviseletbe öltöznek, és szentmisén vesznek részt. Majd a csõszlegények lóháton, a csõszleányok pedig szekéren, nótaszóval, zenei kísérettel bejárják a környék falvait, hívogatva az embereket a szüreti bálba. Az esti bál a feldíszített mûvelõdési házban zajlik, ahol tánc mellett tréfás játékokra, valamint szõlõkoszorúk kisorsolására is sor kerül.

Október

Október 4. Szent Ferenc napja
Tusnád falu (Nagytusnád) római katolikus templomát Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelték, búcsúnapja október 4-én van.

Kászoni Motoros Találkozó
Kászoni Motoros Találkozó – minden esztendõben megszervezik a KMB Motoros party-kat Kászonban, változó idõponttal. 2011-ben októberben tartották. A motoros találkozókon különbözõ vetélkedõk zajlanak, esténként koncertek fokozzák a hangulatot.

November

November 11. Szent Márton Napja

lorem ipsum
lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor
lorem ipsum
×

loading ...